asbest dakbeschot

Asbest dakbeschot verwijderen

Asbestsanering in combinatie met dakvernieuwing.

Het asbest dakbeschot kunt u het beste voor 2024 verwijderen. Per die datum zijn daken met asbest namelijk bij wet verboden. Zit u te denken aan dakvernieuwing maar heeft u te maken met een vorm van asbest in uw dakbedekking of dakbeschot, dan is Bosvelt & Haisch het adres voor u.
asbest dakbeschot verwijderen

Asbestsanering door specialisten

Door onze expertise en exclusieve samenwerking met specialisten, kunnen wij u een compleet verhaal aanbieden van de sanering van het asbest tot aan het vernieuwen van het dak. Het voordeel hiervan is dat u niet met meerdere partijen om de tafel hoeft en dat de afstemming tussen saneerder en dakdekker geheel vlekkeloos verloopt. Bosvelt & Haisch vernieuwd zowel pannendaken als leien daken.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Deze mineralen zijn zo klein dat je ze niet met het blote oog kunt zien. Zolang asbest uit een gebonden toestand bestaat is er vrijwel geen risico voor de gezondheid. Als er losse asbestvezels worden ingeademd kunnen zij vastlopen in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Hierdoor kunnen er verschillende asbestziekten ontstaan zoals: asbestose, asbestpleuris, fibrose en longkanker. Uiteraard hangt dit samen met de hoeveelheid blootstelling aan asbest. Deze ziekten komen pas tientallen jaren nadat je bent blootgesteld aan asbest tot uiting en zijn zeer moeilijk te genezen. Volgens de gezondheidsraad sterven er jaarlijks ongeveer 1600 mensen aan asbest ziekten.

Wat is een asbest dakbeschot?

In Nederland is er veel asbest dakbeschot aanwezig. Van 1945 tot in de jaren tachtig is er veelvuldig gebruik gemaakt van asbest in gebouwen, woningen en installaties. Dit komt omdat het een sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop materiaal is. Het materiaal is o.a. gebruikt in asbest dakbeschot als golfplaten, dakleien, en schoorsteenpijpen. In deze situaties zijn de vezels goed gebonden en komen niet vrij zolang het materiaal in goede staat en onbeschadigd is.

Hoe kunt u een asbest dakbeschot herkennen?

Asbest heeft vaak een witte, bruine of blauwe kleur. Vroeger is het ook in andere kleuren verwerkt. Het is daarom niet eenvoudig om een asbest dakbeschot te herkennen. Als uw woning ouder dan 1993 is, dan kan het voorkomen dat in uw dakbeschot asbest is aangebracht. Heeft u twijfels? Laat uw dak goed onderzoeken door een specialist.

Hoe kan je asbest dakbeschot verwijderen?

In eerste instantie moeten de panlatten en de tengels worden verwijderd. Dat moet voorzichtig gebeuren, zodat het asbest dakbeschot niet breekt.Daarna kan het asbest dakbeschot worden verwijderd. Het asbest wordt verzameld in een speciale container. Het asbest kan niet zomaar naar de stortplaats worden gebracht. De container wordt met een dubbele laag folie afgesloten en afgevoerd naar een speciale stortplaats voor asbest. Daarna moet de dakconstructie zorgvuldig worden schoongemaakt. Pas als dit is gedaan, is uw dak volledig vrij van asbest.

Asbest dakbedekking per 2024 verboden

In de Nederlandse asbestregelgeving is er een verbod op het bewerken, verwerken of in voorraad houden van asbest of asbesthoudende producten. In 2015 heeft de rijksoverheid bepaald dat asbestdaken per 2024 verboden zijn. Eigenaren van asbestdaken hebben tot 2024 de tijd om deze verplicht te verwijderen en kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Kosten asbest verwijderen

De kosten van het verwijderen van asbest dakbeschot verschilt nogal per project. Dit is afhankelijk van de oppervlakte, soort asbest, bevestiging en de verwerking.

Asbest verwijderen

Voordat asbest verwijderd wordt, moet een asbest-inventarisatie gemaakt worden. Een asbestinventarisatie mag alleen worden uitgevoerd door SC-540 gecertificeerde bedrijven. Bosvelt & Haisch beschikt over een zeer goede samenwerking met gecertificeerd asbest saneringsbedrijf Hooijer Renkum B.V. en kan de inventarisatie voor u verzorgen.

Vrijblijvend advies nodig?

Bosvelt & Haisch is uw partner op het gebied van dakbedekking en isolatietechniek. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van dakvernieuwing in combinatie met het verwijderen van uw oude asbest dakbeschot? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 06-82420445 voor meer informatie of vraag een offerte aan via het contactformulier.